dima
  • Eye Attack Stedelijk museum Schiedam

    Voor de expositie Eye Attack, in opdracht van het Stedelijk museum Schiedam en i.s.m. Colin Huizing het tentoonstellingsontwerp verzorgt. For the exhibition Eye Attack, commissioned by the  Stedelijk museum Schiedam and in cooperation with Colin Huizing taken care of the exhibition design. Fotografie Tom Haartsen.